fbpx
Book Now
Thailand Flag - The Riski Residence Hotel and Residence โรงแรมมุสลิม ย่านบางพลัด-จรัญสนิทวงศ์

December 6, 2023

มาตรฐานโรงแรมฮาลาล

ส่วนหลักการของมาตรฐานฮาลาลโรงแรม เป็นวัตถุประสงค์ของการใช้หลักฮาลาลในเรื่องของโรงแรมก็เพื่อให้บริการต่างๆ เช่น 
การท่องเที่ยว ร้านอาหาร นันทนาการ การขนส่ง มัคคุเทศก์ การชำระล้าง และการแต่งกาย สอดคล้องกับหลักฮาลาลโดยมีข้อกำาหนดดังนี้ คือ

1. การบริการด้วยน้ำและสุขลักษณะตามมาตรฐานฮาลาล

น้ำจากท่อน้ำ (ที่ต่อจากอ่างเก็บน้ำสะอาด) จะต้องมีในที่ทุกสถานที่ที่กำหนด เช่น ที่พักอาศัย ทั้งที่ส่วนตัวหรือสาธารณะ เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ร้านอาหาร ห้องซักแห้งห้องซักผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอน เป็นต้น

‍2. ให้บริการด้านการปฏิบัติภารกิจทางศาสนา

มีบริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจทางศาสนา ได้แก่ บ่งชี้ทิศนครเมกกะในทุกห้องและมีห้องละหมาด

‍3. หลีกเลี่ยงการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพัก

การจัดห้องสำหรับฮาลาลต้องไม่มีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไม่ว่าจะในตู้เย็นหรือบาร์หรือร้านอาหาร)

‍4. ร้านอาหารจะต้องเป็นไปตามหลักฮาลาล

การบริการอาหารเครื่องดื่มจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานฮาลาล

‍5. พนักงานโรงแรมจะต้องประพฤติตามหลักศาสนาอิสลาม

พนักงานจะต้องปฏิบัติตาม และเคารพกฎของอิสลาม

‍6. หลีกเลี่ยงการนำเสนอบริการที่ขัดกับกฎอิสลาม

ห้ามให้บริการต้องห้ามตามกฎอิสลาม (เช่น การจัดงานพิธีรวมชายหญิง การจัดงานเต้นรำ การจัดงานผิดกฎหมายทางเพศ การเยือนสถานที่ผิดกฎหมายในทางการท่องเที่ยวหรือการเดินทาง)

สรุปได้ว่าการศึกษามาตรฐานด้านโรงแรมฮาลาลภายใต้การท่องเที่ยวฮาลาลนั้น ไม่เพียงแค่ทำความเข้าใจในวัฒนธรรมการดำรงชีวิตด้านการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
แต่แนวคิดด้านการท่องเที่ยวฮาลาล ยังหมายรวมถึงการรับประทานอาหารที่ฮาลาลหรือที่ศาสนาอิสลามอนุมัติ และยังรวมถึงขั้นตอนในการปรุงอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์และสถานที่ใน
การปรุง โดยเฉพาะผู้ปรุงก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ศาสนาอิสลามได้ระบุ ถึงแม้ว่าผู้ปรุงไม่ใช่อิสลามทั้งหมด แต่เพียงแค่มีผู้ปรุงคอยให้คำแนะนำในการปรุงอาหารให้ฮาลาล 
ก็ถือว่าไม่ได้ขัดกับบทบัญญัติที่ศาสนาอิสลามได้กำหนดไว้เช่นกัน
The Riski Hotel & Residence
@Bangphlat Station
phone-handsetmenuchevron-down